سنسور کانداکتیویتی به همراه ترانسمیتر | سنسور اندازه گیری EC | رسانایی الکتریکی سنج | هدایت سنج | کنداکتیویمتر | EC متر

2,335 views

تجهیزات مناسب برای اندازه گیری دقیق هدایت (Conductivity-کنداکتیویتی) در تمام صنایع

Products for high precision conductivity measurement in all industries

 

سنسور و ترانسمیتر های هدایت سنج ( کنداکتیویتی – Conductivity ) بسیاری از برنامه های کاربردی، میزان هدایت الکتریکی(Conductivityکنداکتیویتی) به منظور کنترل فرایند، نظارت بر محصول، نظارت بر ویژگی های آب یا تشخیص نشتی ضروری است. ما تجهیزات قابل اعتماد و دقیق برای تمام رنج های اندازه گیری و شرایط مختلف از جمله آب فوق العاده تصفیه شده ، چرخه CIP، مناطق خطرناک یا فرآیندهای بهداشتی ارائه می دهیم.

چگونه سنسور Conductivity را انتخاب کنیم

 

سنسورهای هدایت سنج (Conductivity-کنداکتیویتی) و ترنسمیترها در بسیاری از صنایع مانند مواد غذایی و نوشیدنی، مواد شیمیایی، علوم زیستی، داروسازی، آب و برق استفاده می شود. انتخاب سنسور (Conductivity-کنداکتیویتی) بستگی به کاربرد و محدوده هدایت الکتریکی دارد. برای اندازه گیری هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی)  در آب خالص و فوق العاده تصفیه شده ، سنسورهای هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) صفحه رسانا را انتخاب کنید. از سنسورهای چنبره ای (Toroidal) در رسانه هایی با رسانایی بالا استفاده کنید (مانند شیر، عسل، پایه، اسید،آب نمک) و سنسورهای (Conductivity-کنداکتیویتی) چهار الکترودی را که در آن یک رنج وسیع اندازه گیری مورد نیاز است (از جمله جداسازی فاز) استفاده کنید.

 

اندازه گیری هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) با سنسورهای  صفحه رسانا

 

پروب های هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) صفحه رسانا دارای دو الکترود هستند که در کنار و روبه روی یکدیگر قرار دارند. ولتاژ متناوب به الکترودها اعمال می شود که یک جریان را در محلول ایجاد می کند. شدت جريان به تعداد آنيون های و کاتيون های آزاد بستگی دارد که بين دو الکترود حرکت مي کنند. هرچه آنیون ها و کاتدهای آزاد در محلول بیشتر باشد، جریان بیشتر و در نتیجه هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی)  بالاتر است. واحد هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) زیمنس در هر متر ( Siemens per meter) است.

سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج | Conductivity sensors and transmitters

 

سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) صفحه رسانا با چهار الکترود

غلظت بالای یون ها در محلول منجر به دفع متقابل یونها و در نتیجه کاهش جریان (اثر پلاریزاسیون) می شود. اثر پلاریزاسیون می تواند دقت اندازه گیری پروب های رسانا را تحت تاثیر قرار دهد. سنسورهای چهار الکترود دارای دو الکترود هستند که جریان الکتریکی در آن وجود ندارد و بنابراین تحت تاثیر اثر قطبی شدن قرار نمی گیرد. آنها اختلاف پتانسیل را در محلول اندازه گیری می کنند. ترنسمیتر متصل با استفاده ازاندازه گیری اختلاف پتانسیل و جریان مقدار هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) را محاسبه می کند.
سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج | Conductivity sensors and transmitters

اندازه گیری هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) با سنسورهای چنبره ای /القایی

 

پروب های چنبره ای (Toroidal) حاوی یک سیم پیچ القاکننده و یک سیم پیچ دریافت کننده است و هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) را در چند مرحله اندازه گیری می کند: یک نوسانگر یک میدان مغناطیسی متناوب در سیم پیچ القاکننده ایجاد می کند که باعث ایجاد القای ولتاژ در محلول می شود. کاتيونها و آنيون های موجود در محلول شروع به انتقال جريان متناوب مي کنند. در نتیجه یک میدان مغناطیسی متناوب ایجاد می شود و بنابراین یک جریان در کویل دریافت کننده ایجاد می شود. شدت جریان و هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) با افزایش تعداد یون های آزاد موجود در محلول افزایش می یابد.

ویژگی های سنسور و ترانسمیتر کنداکتیویتی (هدایت سنج) 

 

• ما محلول های کالیبراسیون هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) مورد نیاز و استانداردهای کالیبراسیون هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) را برای اندازه گیری دقیق ارائه می دهیم.

• ضریب ثابت (cell constant) سنسورهای هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) ، به صورت دقیق در کارخانه اندازه گیری و مورد تایید است.

سنسورها و ترنسمیتر های هدایت الکتریکی (Conductivity-کنداکتیویتی) کمپانی Endress & Hauser تمام محدوده اندازه گیری را پوشش می دهد و کلیه اتصالات فرآیند مورد استفاده را در بر می گیرد.

• دستگاه های کامپکت این کمپانی متشکل از سنسور هدایت الکتریکی (Conductivityکنداکتیویتی) و ترنسمیتر برای صنایع غذایی و آشامیدنی مناسب هستند.

 

کلمات کلیدی 

ادامه مطلب

صفحات سایت